Netværkstræf för Interreg-projekt 2024

Datumet är satt till Nätverksträff för Interreg-projekt 2024. Här kan du träffa andra projekt och diskutera utmaningar och möjliga lösningar i ditt projekt.

Det kommer att äga rum den 25 september på Clarion Hotel Copenhagen Airport.

Nätverksträffen är aktuell både för ekonomer, kommunikatörer och projektledare.

Mer info kommer snart.

Många hälsningar Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Anmälan

Anmälan öppnar senare.