13 nya projekt ska stärka skandinaviskt samarbete

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har tagit emot 13 ansökningar om att driva projekt inom insatsområdena Innovation och entreprenörskap, Grön omställning samt Transport och mobilitet.

Projekten har sökt om cirka 19 miljoner euro i finansiering, motsvarande cirka 227 miljoner svenska kronor. I denna tredje ansökningsomgång har sex projekt sökt om finansiering inom Innovation och entreprenörskap och lika många inom Grön omställning.

– Vi ser färre ansökningar inom Innovation och entreprenörskap än vad vi har sett tidigare. Det kan nog förklaras med att delar av innovationspotten har varit stängd under den här ansökningsomgången, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ett projekt har sökt stöd inom Transport och mobilitet medan ingen ansökan har inkommit inom Gränslös arbetsmarknad.

Vi hade gärna sett fler projekt som vill utveckla arbetsmarknaden över gränserna. Under den närmaste tiden kommer vi att sprida budskapet ytterligare om möjligheterna till finansiering inom detta insatsområde. Förhoppningsvis kommer fler ansökningar under nästa ansökningsomgång.

Magnus Schönning

Norrmän enbart inom Innovation och entreprenörskap

Fyra projekt har ansökt om norsk finansiering och samtliga finns inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap.

– Det är en minskning gentemot den förra ansökningsomgången där vi hade ansökningar från norska aktörer inom alla fyra insatsområden. Men budgeten från den norska staten är mindre än EU-budgeten som gäller för Danmark och Sverige, så det är inte överraskande, säger Magnus Schönning.

Projektansökningarna kommer nu att bli bedömda av programmet och myndigheter i Sverige, Danmark och Norge. Slutgiltiga beslut om vilka projekt som får finansiering kommer programmets övervakningskommitté att fatta i december 2023.