OPTIMIZE

OPTIMIZE ska utveckla tekniska lösningar som löser flaskhalsproblem på sjukhus i svenska och danska regioner och så småningom globalt. Projektet kommer bland annat att optimera hur patienter upplever operationer, med hjälp av virtual reality (VR).

Varje år genomförs cirka 90 000 operationer i Region Själland och cirka 200 000 operationer i Skåne och Västra Götaland. Den överlägset största gruppen patienter på operationsbordet är över 65 år. Vi människor lever längre och därför ökar behovet av att söka kontakt med sjukhusen för att få olika typer av behandlingar. Den demografiska utvecklingen visar att detta antal kommer att växa explosionsartat under de kommande åren.

OPTIMIZE-projektet introducerar två nya teknologier riktade mot sjukvården, som ska bidra till att optimera operationsflödet på sjukhusen.

1) Optimera operationsupplevelsen genom att avleda uppmärksamhet: Projektet kommer att avleda patienternas uppmärksamhet under operationer med en VR-lösning som ersättning för lugnande läkemedel. Patienten tar på sig glasögon och hörlurar och placeras i en virtuell verklighet och får en uppfattning om att vara fysiskt närvarande i en icke-fysisk värld.

2) Optimera vätskebalansen med automatiserad vätskemätning: Projektet arbetar med att hitta en lösning för automatisk vätskemätning och testar för närvarande en tidig prototyp. Tester visar att tekniken fungerar men det finns behov av justeringar i de algoritmer som används och designen ska utvecklas i enlighet med krav på utrustning i sjukvården.