Överblick

Under projektet kommer ni att jobba med många olika typer av uppgifter. I det här avsnittet kan du få en snabb överblick över processen från uppstart till avslut. I programhandboken kan du läsa mer ingående om punkterna.

Starta projektet

Ett bra projekt kräver en bra uppstart. Har kan ni bland annat arrangera möten i partnerskapet, diskutera projektets mål och liknande. Se till att alla är med och förstår det ni vill skapa tillsammans.

Partnerskapsavtal

Partnerskapsavtalet blir er framtida grund för projektet. Se till att det är väl förankrat hos alla partner.

Informera

Som Interreg-projekt har ni plikt att informera om värdet av det ni gör i projektet. Ni måste bland annat göra en kommunikationsplan och se till att ni följer reglerna och använder Interreg-logon korrekt.

Utvärdera

Vilket värde har ert projekt för målgrupperna? Det kan vara en bra idé att utvärdera projektet. Vissa projekt har ett krav på sig att utvärdera.

Lägesrapporter

Ni måste skicka in lägesrapporter till er projektrådgivare löpande. På det sättet kan vi på Interreg hjälpa er med att genomföra projektet på bästa sätt. Lägesrapporten kan också våra ett bra verktyg för att göra status på projektets mål.

Utbetalning av medel

När ni har förbrukat pengarna kan ni ansöka om utbetalning av kostnaderna. Det finns vissa krav på ansökan om utbetalning som ni måste följa.

Revision och utbetalning

Ert projekt kan bli kontrollerat av flera olika instanser vid olika tidpunkter under projektets gång.

Dokumentera och arkivera

Det finns en rad krav på ert projekt om att spara handlingar och uppgifter om projektet under en viss tid.

Projektändringar

Tre år kan vara lång tid att driva ett projekt. Förutsättningarna kan ändras i projektet, partner kan lämna eller samhället kan bli hotat av till exempel en pandemi. Våra rådgivare finns där för att ge stöd – också vid förändringar.

Avsluta

Projektet måste avslutas på ett bra sätt. Tänk på vem som ska ha resultaten och vad de ska använda dem till.

Hjälpte informationen på sidan dig?