Öppet hus om kompetensförsörjning, kompetensutveckling och omställning

Vill du veta mer om möjligheterna att söka projektfinansiering för kompetensutveckling, kompetensförsörjning och omställning? Varmt välkommen till ett mobiliseringsevent i Malmö.

Eventet ger dig ny kunskap, inspiration och inblick i de möjligheter till stöd för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och omställning som Socialfonden+ Sydsverige, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tillhandahåller.

Du får information om våra EU-program och en fördjupad bild av behov och förutsättningar inom de aktuella områdena, samt konkreta exempel på projektarbete från inspirerande utvecklingsaktörer.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer framför allt att berätta om möjligheterna till projektfinansiering genom gränsöverskridande samarbete med danskar eller norrmän inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad.

Eventet arrangeras av Strukturfondspartnerskapet, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Anmälan

Eventet äger rum den 14 maj kl. 13:15-16:00 (registrering öppnar kl. 13:00).

Du behöver anmäla dig i förväg.