329 miljoner kronor till nya projekt som går över gränsen

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har beslutat att ge 28,2 miljoner euro – motsvarande 329 miljoner svenska kronor – till 16 samhällsutvecklande projekt över de svenska, danska och norska gränserna. Flera av dem ska ta sig an utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Projekten får EU-pengar från Interreg för att lösa viktiga samhällsproblem genom samarbete över gränserna i södra Skandinavien. Av programmets ursprungliga pott på 140 miljoner euro – motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor – får projekten sammanlagt 28,2 miljoner euro i finansiering.

Elva regioner i Sverige, Danmark och Norge har identifierat olika gemensamma samhällsproblem och tagit fram fyra insatsområden som lösning på dessa. Dessa ligger till grund för vilka projekt som får finansiering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Insatsområdet som kallas Innovation och entreprenörskap har visat sig särskilt populärt att söka medel inom, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

10 av de 16 beviljade projekten ska ta sig an samhällsproblem inom just Innovation och entreprenörskap. Flera av dem har fokus på att kapa vårdköer, bättre kunna ställa diagnoser och effektivisera olika delar av hälso- och sjukvården.

– Det är flera projekt som ska jobba med hälsoinnovationer. Det kan handla om att med digitala verktyg effektivisera vårdkedjan, minska onödiga sjukhusbesök och snabba på innovationstakten. Det rör bland annat ofrivillig barnlöshet, journalsystem, kroniska sjukdomar och dialys för njursjuka, säger Magnus Schönning.

Det är programmets tre beslutande kommittéer som har prioriterat bland de 25 ansökningar som kom in under ansökningsomgången i början av året. Utöver innovationsprojekten beviljar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansiering till två projekt inom insatsområdet Grön omställning, tre inom Transport och mobilitet, samt ett inom Gränslös arbetsmarknad. Läs mer om samhällsproblemen som projekten bidrar till att lösa.

– Interreg-projekt handlar om att dra nytta av ländernas olika styrkor och särprägel för att göra saker bättre än vad som hade varit möjligt utan grannens hjälp. Detta fortsätter vi att främja med de nya projekten, säger Magnus Schönning.

Läs om alla projekt

I projektbanken finns fakta och beskrivning av samtliga nya projekt från ansökningsomgång 2023:1.

Om Interreg-projekt

  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har i uppdrag att 2021-2027 investera 140 miljoner euro i samhällsutvecklande projekt. Huvudelen av pengarna kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ofta förkortat ERUF. I projekt med norska aktörer kommer pengarna också från norska staten, vilket beror på att Norge inte är EU-medlem. Projekt som får Interreg-medel måste också ha en egen medfinansiering på 40-50 procent.
  • Projekten bedriver sina aktiviteter inom och mellan regionerna Skåne, Halland, Västra Götland, Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark.
  • Politiskt tillsatta beslutsfattare i tre kommittéer fattar beslut om vilka projekt som ska få finansiering.
  • Det går att söka om medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak under särskilda ansökningsomgångar/utlysningar. Projekten som nu fått pengar ansökte om finansiering i början av 2023.
  • Flest medel som delas ut av Interreg går till "huvudprojekt", som i regel är treåriga.
  • Projekten har partnerskap som består av såväl offentliga som privata aktörer, framför allt kommuner, lärosäten, regioner, företag och organisationer.
  • Partnerskapen måste bestå av aktörer från minst två av tre länder – Sverige, Danmark, Norge.