Interreg-projekt ska göra Jyllandskorridoren grönare

Gods och varor i Jyllandskorridoren transporteras ofta med tunga fordon, som bidrar till en ökad miljöbelastning. Interreg-projektet Grön Jyllandskorridor arbetar för en grön omställning där fler transporter går på järnväg och en grönare vägtransport.

Under 2024 lyfter vi fram ett urval av våra projekt som sprider sin kommunikation i sociala medier under hashtaggen #overgransen. Vill ditt projekt synas här? Kontakta kommunikatör Niclas Sörenson.

Karta över stråket som kallas Jyllandskorridoren.

Kartan visar stråket som kallas för Jyllandskorridoren. Grafik: Projektet Grön Jyllandskorridor.

Jyllandskorridoren är en transportkorridor på väg, järnväg och till sjöss som förbinder Norge, Sverige samt Danmark, via Jylland med Hamburg och resten av Europa. Den gröna korridoren är ett komplement till EU:s övriga korridorer, där tanken är att bidra till en sammanhängande korridor för miljövänligare transporter med färja, lastbil och tåg mellan Norge och Danmark. Men transporterna i korridoren sker ofta med drivmedel som skadar miljön och påverkar klimatet negativt. Målet är att bidra till att mer gods förs över till järnvägen för att avlasta vägnätet och begränsa miljöpåverkan.

Interreg-projektet Grön Jyllandskorridor vill blandannat undersöka möjligheten för att använda ny teknik och hållbara lösningar för transporter på järnväg, väg och sjö mellan Norge och Danmark. Korridoren ska bli en plattform för att testa nya lösningar för att minska CO2-utsläppen. I framtiden kommer val av handelsvägar inte bara handla om pris och logistik, utan också om hur mycket CO2 som släpps ut på vägar.

Tommy Tvedergaard Madsen

Tommy Tvedergaard Madsen.

Om vi ska lyckas med en grön omställning av transportsektorn krävs det strukturella förändringar i vårt transportsätt. Vi måste ha flyttat så mycket gods som möjligt från vägarna och tänka på nya sätt att utnyttja lastbilar. Det blir avgörande att vi kan lyfta projektet till en politisk nivå och visa att det är viktigt att göra Jyllandskorridoren grön.
Tommy Tvedergaard Madsen, Region Nordjylland, som är övergripande projektledare för Grön Jyllandskorridor

Projektet har startat beräkningen av korridorens klimatavtryck. Genom att kartlägga varuflöden genom korridoren ska projektet komma med förslag på nya förbättrade transportlösningar, med olika transportslag och över gränserna. Projektpartnern Powered by Telemark, som är ett teknik- och industrikluster, hjälper till att analysera möjligheterna för hydrogeninfrastruktur i korridoren.

Arne Nicander på Powered by Telemark, berättar att ingen vet vad som kommer att vara det mest använda drivmedlet i framtiden. Därför går det inte att enbart fokusera på laddstruktur och batterier, utan det måste även satsas på väte, ammoniak och bränsle (eFuels). Regionen kommer att behöva fokusera på färjorna, som går mellan Norge och Danmark flera gånger om dagen varje dag.

Färjorna måste bli gröna så snart som möjligt och använda ammoniak. Ammoniak är en vätebärare (Hydrogen baerer) direkt in i befintliga fartygsmotorer. Vi har testanläggning på Strod, i Västnorge och Norge som de nu blandar i upp till 90,5% av ammoniak. Och då blir den 90% ren, och vi måste också kunna säga att 90% är tillräckligt rent jämfört med fossila bränslen. Och det bästa får inte bli det godas fiende.
Arne Nicander - se hela intervju på Grön Jyllandskorridors Linkedin-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett av målen i projektet är ett förslag till avtal mellan Danmark och Norge - och eventuellt även Sverige - om uppgradering av alternativa bränslen samt av transportinfrastruktur på väg, järnväg och sjö. Förhoppningen är även ett avtal med aktörer om fortsatt dialog och samarbete. Projektet vill även att den permanenta utvecklingsplattformen för korridoren, där myndigheter, hamnar, transportörer och råvaruägare i näringslivet är involverade, är etablerad och i drift.

Grön Jyllandskorridor finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Läs mer om projektet i projektbanken.

Fakta

Det här är de arbetspaket som ingår i Grön Jyllandskorridor:

  • AP1 – Projektledning och kommunikation
  • AP2 – Multimodala lösningar i Jyllandskorridoren
  • AP3 – Hållbara drivmedel i Jyllandskorridoren (här tittar projektet både på tåg, vätgasinfrastruktur och hållbara hubs)
  • AP4 – Benchmarking och positionering av korridoren, inklusive beräkning av CO2 i Jyllandskorridoren