Öppet för ansökningar inom tre av fyra områden

När Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot nya projektansökningar i slutet av sommaren kommer tre av fyra insatsområden att vara helt öppna.

OBS! Ansökningsomgången stänger av tekniska skäl den 12 september, vilket är tre dagar tidigare än tidigare aviserat.

Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. Dessa insatsområden kommer mellan den 14 augusti och 12 september att hållas helt öppna för ansökningar om projektfinansiering. Även det specifika målet "Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering", inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap, hålls öppet. Däremot stängs det specifika målet "Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering".

- Ansökningstrycket har varit hårt inom Innovation och entreprenörskap under våra två första ansökningsomgångar. Av de 34 projekt som hittills fått finansiering under den här programperioden, tillhör 20 detta område, varav 16 är inom det specifika målet att stärka innovationskapacitet inom smart specialisering. Pengamässigt handlar det om att 92 procent av innovationspotten på 46 miljoner euro är intecknad, säger Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programchef Magnus Schönning.

Mot bakgrund av detta har programmets Övervakningskommitté beslutat att stänga "Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering" inom Innovation och entreprenörskap.

– Vi är ändå öppna för innovationer i kommande projekt. Det är helt klart möjligt att åstadkomma detta inom våra tre andra insatsområden, säger Magnus Schönning.

Alla förutsättningar för ansökningsomgång 2023:2 finns i utlysningen.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.