Organisasjon

Vår organisasjon består av rådgivere, økonomer og programledelse, lokalisert på tre kontorer i Sør-Skandinavia. Organisasjonen inkluderer også beslutningsutvalg og flere andre organer.

Rådgivning til prosjekter

For spørsmål om utarbeidelse av en prosjektidé eller søknad om og gjennomføring av prosjekter, er våre prosjektrådgivere tilgjengelige på kontorene i København, Gøteborg og Malmø.

Økonomi i prosjekter

Våre økonomiske rådgivere hjelper til med spørsmål om prosjektets økonomi, som budsjetter og utbetalinger. De økonomiske rådgiverne er tilgjengelige ved kontorene i København og Gøteborg.

Programledelse og administrasjon

Programsjef og andre ansatte som jobber med å administrere Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak finner du på Tillväxtverkets Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. kontor i Malmö. Forvaltningsmyndigheten skal sørge for at programmet gjennomføres effektivt og i samsvar med regelverket. Ansvarsområder er fremfor alt administrasjon, økonomi, juss, kommunikasjon og oppfølging/evaluering.

Norsk forvaltning av programmet

Ettersom Norge ikke er EU-medlem, er det en egen forvaltningsmyndighet i Sarpsborg – Norsk forvaltende organisasjon – som blant annet betaler ut penger til norske prosjektpartnere.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Vi er bare noen få tastetrykk eller en telefonsamtale unna.

Beslutning om prosjekter og program

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har en overvåkingskomité og to styringskomitéer. Overvåkingskomiteen sin oppgave er å følge med på hvordan programmet administreres, ta stilling til utvalgskriterier og større endringer i programmet. Overvåkingskomiteen fatter også beslutning om prosjektsøknader. Styringskomiteene har også i oppgave å beslutte om prosjektsøknader innenfor henholdsvis sine delområder Øresund og Kattegat-Skagerrak.

Medlemmer av overvåkingskomiteen.

Medlemmer av overvåkingskomiteen.

Medlemmer av overvåkningskomiteen

Danmark

Medlem

Vara

Niels Bjerring Hansen,
Erhvervsstyrelsen

Hannah Nagler-Olesen,
Erhvervsstyrelsen

Henrik Gottlieb Hansen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Jørgen Rørbaek Henriksen,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

- ,
Region Hovedstaden

Anja Rosengreen,
Region Hovedstaden

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-,
Erhvervshus Hovedstaden

Gitte Mondrup,
Nordisk ministerråd

Louise Wiberg,
Nordisk ministerråd

Christina Zinck Folmand Knudsen,
Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Mulvad Reksten,
Kommunernes Landsforening (KL)

Sverige

Medlem

Vara

Carl-Johan Klint,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Maria Eriksson,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Caroline Dahlbom,
Tillväxtverket

- ,
Tillväxtverket

Ingrid Andreae,
Västra Götalandsregionen

Angela Fast Torstensson,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Carina Zachau,
Region Skåne

Kami Timothy Petersen,
Region Skåne

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

Markus Ottemark
Västsvenska handelskammaren

Christina Pedersen,
Landsorganisationen (LO)

Irja Tiainen,
Landsorganisationen (LO)

Sigridur Beck,
Göteborgs universitet

Anders Nelson,
Högskolan i Halmstad

Norge

Medlem

Vara

Gerd Slinning,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Olav Mydland,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Roger Ryberg,
Viken fylkeskommune

Camilla Eidsvold,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo

Julie Ness,
Oslo

Kåre Pettersen,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Rikke Oline Grava,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Torunn Ostad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Per Harbø,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Vegard Einan,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Espen Stedje,
Föreningen Norden

Rune Carlsson,
Föreningen Norden

Jon Bakke,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv,
Norges Miljøvernforbund

Medlemmer av styringskomité Øresund

Danmark

Medlem

Vara

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

Henning Urban Dam,
KKR Sjælland

Mette Jorsø,
KKR Sjælland

Brian Højer,
Region Hovedstaden

Jørgen Johansen,
Region Hovedstaden

Gorm Anker Gunnarsen,
KKR Hovedstaden
Mikkel Skovgaard,
KKR Hovedstaden

Emil Sloth Andersen,
Købenshavns Kommune

Mia Nygaard,
Købenshavns Kommune

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-, 
Erhvervshus Hovedstaden

Michael Kaas-Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Lill Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Sofus Rex,
Gate 21

Lone Kelstrup,
Gate 21

Sverige

Medlem

Vara

Lars Lundberg,
Region Skåne

Tobias Entin,
Region Skåne

Anna Ingers,
Region Skåne

-,
Region Skåne

Petra Kuritzén,
Region Skåne

Nicola Rabi,
Region Skåne

Karin Svensson Smith,
Skånes kommuner

Jan Stormstege,
Skånes kommuner

Anneli Kihlstrand,
Skånes kommuner

Mats Renard,
Skånes kommuner

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

-,
Organisation

Tue David Bak,
Greater Copenhagen

Kate Plaskonis,
Greater Copenhagen

Patrik Åkesson,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Malin Dahl,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Medlemmer av styringskomité Kattegat-Skagerrak

Danmark

Medlem

Vara

Flemming Knudsen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Kasper Juncher Bjerregaard,
KKR Midtjylland

Lars Møller,
KKR Midtjylland

Ali Hassan,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Tobias Birch Johansen,
KKR Nordjylland

Karsten Skov Petersen,
KKR Nordjylland

Birte Dyrberg,
Erhvervshus Nordjylland

Per Thye Rasmussen,
Erhvervshus Nordjylland

Anne-Mette Sørensen Langvad,
Klimafonden Skive

Thine Hahnbak,
Klimafonden Skive


Sverige

Medlem

Vara

Peter Hermansson,
Västra Götalandsregionen

Gunilla Lindell,
Västra Götalandsregionen

Ronnie Brorsson,
Västra Götalandsregionen

Linda Åshamre,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Christian Johansson,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Per Stané Persson,
Region Halland

Lars Grenhage,
Företagarna Västra Götaland

Monica Crusner,
Företagarna Västra Götaland

Jan Andréasson,
Norsk-Svenska handelskammaren

Patrick Strömsnes,
Norsk-Svenska handelskammaren

Norge

Medlem

Vara

Cecilie Agnalt,
Viken fylkeskommune

Hans Petter de Fine,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo kommune

Julie Ness,
Oslo kommune

Liselotte Aune Lee,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Liv Karto,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Bjørn Ropstad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Nina Helene Løvmo,
OsloMet

Rūta Zmuidzinaite,
OsloMet

Helene Falch Fladmark,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Stine Skagestad,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Kontroll av prosjekter

Det er riksrevisorer i Sverige og Danmark som gjennomgår prosjektenes regnskap før pengene utbetales. I Norge er det Norsk forvaltende organisasjon som utfører tilsynet.

Revisjonsmyndigheten

Myndigheten kontrollerer at Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks forvaltning- og kontrollsystem oppfyller gjeldende krav. Myndigheten gjennomfører systemrevisjoner, men også revisjoner av et utvalg av prosjektene.

Er Interreg noe for deg?

Har du og dine partnere en idé innen et av våre innsatsområder? Vil dere samarbeide over grensen? Har dere oversikt over finansieringsmulighetene? Med vår veiledning blir dere klare til å søke et Interreg-prosjekt.

Was this information helpful?