Organisasjon

Vår organisasjon består av rådgivere, økonomer og programledelse, lokalisert på tre kontorer i Sør-Skandinavia. Organisasjonen inkluderer også beslutningsutvalg og flere andre organer.

Rådgivning til prosjekter

For spørsmål om utarbeidelse av en prosjektidé eller søknad om og gjennomføring av prosjekter, er våre prosjektrådgivere tilgjengelige på kontorene i København, Gøteborg og Malmø.

Økonomi i prosjekter

Våre økonomiske rådgivere hjelper til med spørsmål om prosjektets økonomi, som budsjetter og utbetalinger. De økonomiske rådgiverne er tilgjengelige ved kontorene i København og Gøteborg.

Programledelse og administrasjon

Programsjef og andre ansatte som jobber med å administrere Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak finner du på Tillväxtverkets Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. kontor i Malmö. Forvaltningsmyndigheten skal sørge for at programmet gjennomføres effektivt og i samsvar med regelverket. Ansvarsområder er fremfor alt administrasjon, økonomi, juss, kommunikasjon og oppfølging/evaluering.

Norsk forvaltning av programmet

Ettersom Norge ikke er EU-medlem, er det en egen forvaltningsmyndighet i Sarpsborg – Norsk forvaltende organisasjon – som blant annet betaler ut penger til norske prosjektpartnere.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Vi er bare noen få tastetrykk eller en telefonsamtale unna.

Beslutning om prosjekter og program

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har en overvåkingskomité og to styringskomitéer. Overvåkingskomiteen sin oppgave er å følge med på hvordan programmet administreres, ta stilling til utvalgskriterier og større endringer i programmet. Overvåkingskomiteen fatter også beslutning om prosjektsøknader. Styringsgruppene har også i oppgave å beslutte om prosjektsøknader innenfor henholdsvis sine delområder Øresund og Kattegat-Skagerrak.

Medlemmer av overvåkningskomiteen

Danmark

Medlem

Vara

Ida Elvira Jensen,
Erhvervsstyrelsen

Niels Bjerring Hansen,
Erhvervsstyrelsen

Henrik Gottlieb Hansen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Jørgen Rørbaek Henriksen,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Jacob Jensen,
Region Sjælland

Tormod Olsen,
Region Hovedstaden

Anja Rosengreen,
Region Hovedstaden

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-,
Erhvervshus Hovedstaden

Gitte Mondrup,
Nordisk ministerråd

Louise Wiberg,
Nordisk ministerråd

Christina Zinck Folmand Knudsen,
Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Mulvad Reksten,
Kommunernes Landsforening (KL)

Sverige

Medlem

Vara

Carl-Johan Klint,
Näringsdepartementet

Maria Eriksson,
Näringsdepartementet

Linnea Hagblom,
Tillväxtverket

Caroline Dahlbom,
Tillväxtverket

Lars Holmin,
Västra Götalandsregionen

-,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Carina Zachau,
Region Skåne

Mätta Ivarsson,
Region Skåne

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

Markus Ottemark
Västsvenska handelskammaren

Christina Pedersen,
Landsorganisationen (LO)

Irja Tiainen,
Landsorganisationen (LO)

Sigridur Beck,
Göteborgs universitet

Anders Nelson,
Högskolan i Halmstad

Norge

Medlem

Vara

Gerd Slinning,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Olav Mydland,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Roger Ryberg,
Viken fylkeskommune

Camilla Eidsvold,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo

Julie Ness,
Oslo

Kåre Pettersen,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Rikke Oline Grava,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Torunn Ostad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Per Harbø,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Gjermund Løyning,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Espen Stedje,
Föreningen Norden

Rune Carlsson,
Föreningen Norden

Jon Bakke,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv,
Norges Miljøvernforbund

Kontroll av prosjekter

Det er riksrevisorer i Sverige og Danmark som gjennomgår prosjektenes regnskap før pengene utbetales. I Norge er det Norsk forvaltende organisasjon som utfører tilsynet.

Revisjonsmyndigheten

Myndigheten kontrollerer at Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks forvaltning- og kontrollsystem oppfyller gjeldende krav. Myndigheten gjennomfører systemrevisjoner, men også revisjoner av et utvalg av prosjektene.

Er Interreg noe for deg?

Har du og dine partnere en idé innen et av våre innsatsområder? Vil dere samarbeide over grensen? Har dere oversikt over finansieringsmulighetene? Med vår veiledning blir dere klare til å søke et Interreg-prosjekt.

Was this information helpful?