Hva er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har som oppgave å investere 140 millioner euro i årene 2021-2027, i prosjekter som ønsker å jobbe for å løse samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene i Sør-Skandinavia.

Kart over regioner som inngår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Regioner som inngår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: 1. Nordjylland, 2. Midtjylland, 3. Sjælland, 4. Hovedstaden, 5. Skåne, 6. Halland, 7. Västra Götaland, 8. Østfold, 9. Akershus, 10. Oslo, 11. Vestfold, 12. Buskerud, 13. Telemark og 14. Agder.

Vi er overbevist om at samarbeid over landegrensene ikke bare bringer oss nærmere hverandre, men gir også merverdi. Våre ulike perspektiver i Danmark, Sverige og Norge gjør oss rikere på kunnskap og problemløsning, slik at én pluss én faktisk kan bli tre.

Prosjektene vi finansierer drives på tvers av landegrensene i 14 svenske, danske og norske regioner. Prosjektene arbeider med samfunnsutfordringer som faller innenfor fire satsingsområder: Innovasjon og entreprenørskap, Grønn omstilling, Transport og mobilitet og Grenseløst arbeidsmarked.

Ikon for Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap

Ikon for Grønn omstilling

Grønn omstilling

Ikon for Transport og mobilitet

Transport og mobilitet

Ikon for Grenseløst arbeidsmarked

Grenseløst arbeidsmarked

Pengene som Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak investerer kommer i hovedsak fra EUs regionale utviklingsfond, men noen kommer også fra den norske staten, som muliggjør trilateralt samarbeid rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak.

Rundt Øresund, Kattegatt og Skagerrak bor i dag mer enn ti millioner innbyggere, det er to hovedsteder og mer enn 30 universiteter. Det er et sterkt område med en felles historie som går tusenvis av år tilbake. Gjennom Interreg drives utviklingen fremover og skaper fordeler for bedrifter, kommuner, regioner og land. Goder som også kommer Europa og verden til gode, men fremfor alt bidrar til et bedre liv for menneskene som bor i Sør-Skandinavia. Derfor er samarbeidet vi fremmer så viktig. Samfunnsutfordringer stopper ikke ved grensen. Ikke løsningene heller.

Spørsmål og svar

Hva er Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak?

Et EU-program som jobber for å styrke «Europeisk territorielt samarbeid», det vil si samarbeid på tvers av landegrensene. Det gjør vi ved å gi penger til prosjekter som ønsker å løse felles samfunnsutfordringer ved å finne felles løsninger på tvers av landegrensene i Sør-Skandinavia. Vårt motto er: Vi går over grensen.

Hvor er vi?

Våre prosjekter jobber på tvers av 14 svenske, danske og norske regioner rundt Øresund, Kattegatt og Skagerrak: Skåne, Halland, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark. Våre ansatte er basert på kontorer i København, Gøteborg og Malmö.

Hva er et prosjekt?

Prosjekter hos oss består av et partnerskap av minst to aktører og fra minst to av våre land. Aktørene kan være både offentlige og private organisasjoner, men ikke enkeltstående næringsdrivende eller privatpersoner. Et prosjekt må også oppfylle andre kriterier for å få støtte, inkludert å passe inn i våre innsatsområder. Vår fullskala prosjekttype "hovedprosjekter" er vanligvis treårige, mens forberedende prosjekter, "forprosjekter" er ettårige.

Hvor kommer pengene til prosjektfinansieringen fra?

Mesteparten av pengene vi investerer i prosjekter kommer fra European Regional Development Fund, ofte forkortet ERDF. I prosjekter med norske aktører kommer pengene også fra den norske stat, noe som skyldes at Norge ikke er EU-medlem. Prosjekter som får støtte fra oss må også stå for noe medfinansiering selv.

Öresund eller Øresund? Kattegatt eller Kattegat? Hvordan staves navnene egentlig?

Programnavnet Öresund-Kattegat-Skagerrak er et språklig kompromiss. I navnet staves Øresund med svensk Ö, Kattegatt staver vi "Kattegat" som på dansk og Skagerrak som på norsk samt på dansk og svensk. Når vi nevner det respektive havområdet, følger vi imidlertid det respektive språket.

Er Interreg noe for deg?

Har du og dine partnere en idé innen et av våre innsatsområder? Vil dere samarbeide over grensen? Har dere oversikt over finansieringsmulighetene? Med vår veiledning blir dere klare til å søke et Interreg-prosjekt.

Was this information helpful?