7 nya projekt har fått grönt ljus

7 projekt har godkänts av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för att samarbeta över gränsen för att lösa gemensamma utmaningar de kommande åren.

De 7 projekten får totalt 9,6 miljoner euro (drygt 107 miljoner svenska kronor) och ska arbeta inom tre insatsområden: 3 projekt inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap, 3 projekt inom Grön omställning och 1 projekt inom Transport och mobilitet.

Det står klart, efter att beslutsfattare från Danmark, Sverige och Norge träffats i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styrkommittéer och övervakningskommitté för att bland annat bedöma projekten.

- Av de 13 ansökningar vi har fått in, har vi varit tvungna att prioritera och välja de projekt med högst kvalitet och där vi kan förvänta oss bäst resultat. Vi har dessvärre inte fått in några ansökningar inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad eller det specifika målet klimatanpassning. Under 2024 kommer vi att fokusera på att sprida budskapet särskilt inom dessa områden för att få fler ansökningar, säger programchef Magnus Schönning.

Att arbeta tillsammans för att lösa samhällsproblem

De beviljade projekten ska bland annat bidra till att öka produktionen av geotermisk energi, skapa en dansk-svensk ”renoveringsanläggning” för skadade lungor, och bidra till att fler skaffar sig kompetens för att arbeta med den gröna omställningen. Gemensamt för alla projekten är, att partnerna med sina ansökningar tackat ja till att arbeta tillsammans över gränserna för att lösa gemensamma samhällsproblem. Projektbanken innehåller information om alla beviljade projekt.

Projektet GreenFleets har fått mest medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - 2,2 miljoner euro – med en total budget på nästan 3,7 miljoner euro. GreenFleets ska bidra till en grön omställning av kommunala fordon och att krav på miljöfordon ingår i alla köp och avtal.

Nästa ansökningsomgång öppnar i början av 2024

Från den 12 januari till 8 februari 2024 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar för att driva huvudprojekt.

Ansökningsomgång 2024:1 kommer att vara öppen för ansökningar om stöd till huvudprojekt inom insatsområdena Grön omställning (med särskilt fokus på klimatanpassning och riskreduktion), Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. Det kommer även att vara öppet inom alla geografiska delområden, med både EU-medel och norska IR-medel (dock med ett fortsatt tak inom norska IR-medel på 200 000 euro per projekt).