Presentera idén för våra rådgivare

Känner ni er tillräckligt bekanta med oss för att gå vidare i processen med att ansöka om projektfinansiering? Ta då chansen att få hjälp och feedback på er idé genom att fylla i vårt projektidéformulär nedanför.

Se projektidéformuläret som en möjlighet att få hjälp på vägen till er projektansökan – presentationen kommer inte att ligga till grund för beslut om projektstöd.

Våra rådgivare läser igenom projektidén och återkommer sedan med synpunkter och förslag på lämpliga steg att gå vidare med. Därefter ger vi er möjlighet till fortsatt dialog och möten, för att ni ska vara väl förberedda att ansöka och – förhoppningsvis – få finansiering till ert projekt.

Det är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervaknings- och styrkommittéer som beslutar om vilka projekt som ska få finansiering. Av erfarenhet vet vi att goda förberedelser ökar sannolikheten för en godkänd ansökan och ett framgångsrikt projekt.Lead partner är den aktör/organisation som är huvudansvarig för projektet

Uppge övriga projektpartner
Kontaktperson
Kontaktperson


Bakgrund, målgrupp och syfte
2. Vilket av programmets mål kan ni vara med och uppfylla?
Programmet har fyra insatsområden. Till varje insatsområde hör specifika mål. Välj vilket mål projektet kan vara med och uppfylla, och motivera kort valet nedanför.


Hur kan ni bidra till att uppfylla det specifika målet för insatsområdet?
3. Beskriv varför ni behöver samarbeta över nationsgränser för att uppnå projektmålet.
De projekt som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde. Ambitionen är att projekten ska ge resultat inom ett eller flera av nedanstående områden: X) förbättrade administrativa och institutionella strukturer X) lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer och visioner X) lösningar på gemensamma problem X) kritisk massa - sammanslagning av resurser för att skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda regionen eller landet

Varför kan ni inte uppnå projektets mål utan att samarbeta över gränser?
Hjälpte informationen på sidan dig?