Siffror som visar värdet av samarbete

Hur mycket energi sparar våra projekt in? Hur många patienter får del av en bättre behandling? Och hur många nystartsföretag har fått hjälp att växa? Två gånger om året ber vi våra projekt att svara på dessa frågor – och många fler. Vi sammanställer svaren som statistik och kopplar ihop dem med de Globala målen.

Om statistiken

Statistiken baseras på frågor som två gånger om året skickas ut av analysföretaget WSP till projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Eftersom programperioden 2021-2027 nyss startat finns varken resultat eller statistik från några nya projekt. Siffrorna nedanför visar resultat från programperioden 2014-2020 och färdigställs under första halvåret 2023.

Frågorna utgår från projektens egna målsättningar. De har fått svara om de bidrar till olika samhällsnyttor och ombetts att uppskatta värden för sina resultat.

Senaste mätperiod: våren 2023

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt