Konceptet "Vi går över gränsen"

Foto: Nadine Shaabana, Unsplash

"Vi går över gränsen" kan både tolkas bokstavligt och som ett uttryck att leka med. Det finns många möjligheter att anpassa och utveckla er kommunikation i linje med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks kommunikationskoncept.

För att ett projekt i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ska bli verklighet, måste aktörer samarbeta över landgränser. De behöver alltså fysiskt gå över gränsen. Men att gå över gränsen kan också vara ett uttryck för mod eller till och med gränslöshet – att du är beredd att gå den extra milen för att lyckas.

De kommunikativa elementen

Det kommunikativa element som återkommer i alla format och plattformar är just "gränsen".

  • Visuellt använder vi oss av en linje som avgränsar.
  • Vi leker humoristiskt med orden om att gå över gränsen eller att vara gränslös.
  • Vi visar också på de synliga och osynliga landgränserna i vår kommunikation.
  • Sist men inte minst ställer vi den retoriska frågan; Vad innebär det att korsa gränsen?

Så kan det se ut

Här följer exempel på kommunikationsinsatser där vi använt oss av konceptet. Tips och råd kring hur ni skapar budskap för ert projekt finns i avsnittet Få hjälp med att formulera era budskap.

Landgränser

Kort over programmets geografi

Kartan över programmets geografi visar hur projekten korsar regionala och nationella gränser. Kartan är en understödjande del av vår presentation som ni kan ladda ner och använda fritt.

Visuell linje som avgränsar

T-shirt "Her går grænsen. Vi går over den hver dag. Følg med mig #overgransen på interreg-oks.eu".

T-shirt med budskabet "Her går grænsen. Vi går over den hver dag. Følg med mig #overgransen på interreg-oks.eu".

Till Folkemötet på danska Bornholm 2022 tryckte vi upp t-shirtar med budskapet "Här går gränsen. Vi går över den varje dag." På baksidan finns uppmaningen att följa oss över gränsen via webbplatsen interreg-oks.eu.

Den humoristiska ordleken "att gå över gränsen" eller vara "gränslös"

Nedan ser du våra "gränslösa filmer", som på ett humoristiskt sätt visar det mångtydiga med att gå över gränsen eller vara gränslös. Utgångspunkten för filmerna är resultat som uppnåtts genom samarbete över gränsen. Resultaten är verkliga och kommer från projekt under programperioden 2014-2020.

"Festprissen"

"Tårtan"

"Gråtkalas"

Hjälpte informationen på sidan dig?