Regelverk

För de aktörer som vill söka stöd till, eller driver ett Interreg-projekt, är det i första hand programhandboken som är viktig att sätta sig in i. Både handboken och programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak rättar sig efter EU-förordningar och nationell lagstiftning i Sverige, Danmark och Norge.

EU-förordningar

Grundläggande svenska förordningar

Grundläggande danska bestämmelser

Norska bestämmelser

Vilka regler gäller för att ansöka
om och att driva ett projekt?

Du hittar informationen i programhandboken.

Hjälpte informationen på sidan dig?