Visuella riktlinjer

Dessa visuella riktlinjer är till för dig som arbetar i ett projekt, eller på andra sätt arbetar med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och behöver vägledning i hur du visuellt kommunicerar om oss.

Introduktion

I södra Skandinavien bidrar EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak till att utveckla samarbetet över de nationella gränserna och göra livet bättre för människorna som lever här. Det gör vi genom att ge stöd till projekt som arbetar för att lösa gemensamma samhällsproblem över gränsen.

Med ett gemensamt varumärke i form av namnet Interreg och en logotyp, skapar vi enhetlighet om målsättningen: ett ännu bättre Europa. Genom att använda varumärket ökar vi synligheten för Interreg och den skillnad som projektens och programmets arbete gör – på europeisk, regional, nationell och lokal nivå.

För projekt är det obligatoriskt att använda sig av logon och vårt namn i kommunikationsinsatser. Övriga delar är visuella riktlinjer som håller Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks kommunikation samman, i ett gemensamt uttryck bestående av färger, typsnitt, bilder och illustrationer.

Vår logo finns i tre olika varianter och med medfinansieringstexten intill EU-emblemet på svenska, danska, norska och engelska. Anvisningar om hur logon ska användas har vi sammanställt i programhandboken. Där är det också möjligt att ladda ner logon i olika varianter och format.

Logon finns i tre varianter.

Logon kommer i tre varianter: 1) standardvariant, 2) med vit text, 3) svartvit.

Primär färgskala

Den blå färgskalan är den dominerande i vår kommunikation. Det är klara, rena och naturnära färger som hämtar inspiration från vattenmassorna som knyter samman regionerna i Sverige, Danmark och Norge.

Den mörka nyansen, blå 1, har bra kontrast mot vitt och kan användas som textfärg och på viktiga designelement. De ljusa nyanserna, blå 2–4, fungerar utmärkt som bakgrundsfärger.

Blå 1

Blå 1

Hex: #005397

RGB 0, 83, 159

CMYK: 100, 65, 13, 2

Blå 2

Blå 2

Hex: #92DBFF

RGB:146, 219, 255

CMYK: 43, 0, 0, 0

Blå 3

Blå 3

Hex: #D1EEFD

RGB: 209, 238, 253

CMYK: 21, 0, 1, 0


Blå 4

Blå 4

Hex: #F4FCFF

RGB: 244, 252, 255

CMYK: 4, 1, 0, 0

Sekundära färger

Ihop med vår primära färgskala har vi också en palett av komplementfärger. Det är tre färgskalor, en röd, en gul och en grön. Dessa används för att skapa en större variation i vårt helhetsuttryck och som verktyg för att särskilja och framhäva innehåll. De ljusa nyanserna, röd/gul/grön 2–4, är anpassade för att placera innehåll på och fungerar utmärkt som bakgrundsfärger. De mörka nyanserna, röd/gul/grön 1, bör användas sparsamt.

Alla våra färger ska alltid återges i sin fulla mättnad, i hundra procent.

Röd 1

Röd 1

Hex: #4B0125

RGB: 75, 1, 37

CMYK: 0, 29, 15, 71

Röd 2

Röd 2

Hex: #FAADAD

RGB: 250, 173, 173

CMYK: 0, 30, 30, 2

Röd 3

Röd 3

Hex: #FDDEDE

RGB: 253, 222, 222

CMYK: 0, 12, 12, 1

Röd 4

Röd 4

Hex: #FFF3F3

RGB: 255, 243, 243

CMYK: 0, 5, 5, 0

Gul 1

Gul 1

Hex: #FFCC00

RGB: 255, 204, 0

CMYK: 0, 20, 100, 0

Gul 2

Gul 2

Hex: #FFE78E

RGB: 255, 231, 142

CMYK: 0, 9, 44, 0

Gul 3

Gul 3

Hex: #FFF3CB

RGB: 255, 243, 203

CMYK: 0, 5, 20, 0

Gul 4

Gul 4

Hex: #FFFBEF

RGB: 255, 251, 239

CMYK: 0, 2, 6, 0

Grön 1

Grön 1

Hex: #00695C

RGB: 0, 105, 92

CMYK: 41, 0, 0, 59

Grön 2

Grön 2

Hex: #A2DDA4

RGB: 162, 221, 164

CMYK: 23, 0, 22, 13

Grön 3

Grön 3

Hex: #D5F1D6

RGB: 213, 241, 214

CMYK: 11, 0, 11, 5

Grön 4

Grön 4

Hex: #F0FFEE

RGB: 240, 255, 238

CMYK: 6, 0, 7, 0

Utöver komplementfärgerna har vår palett även vita, svarta och grå nyanser definierade. Den svarta och nästan svarta är lämpliga som textfärger.

Vit

Vit

Hex: #FFFFFF

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0

Svart

Svart

Hex: #000000

RGB: 0, 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100

Nästan svart

Nästan svart

Hex: #333333

RGB: 51, 51, 51

CMYK: 0, 0, 0, 80

Grå 1

Grå 1

Hex: #6E6E6E

RGB: 110, 110, 110

CMYK: 0, 0, 0, 57

Grå 2

Grå 2

Hex: #E3E3E3

RGB: 227, 227, 227

CMYK: 0, 0, 0, 11

Grå 3

Grå 3

Hex: #FAF8F4

RGB: 250, 248, 244

CMYK: 0, 1, 2, 2

Insatsområden

Projekt kan under programperioden 2021-2027 söka stöd inom fyra insatsområden. För effektiv kommunikation har insatsområdena fått tydliga, kärnfulla namn samt särskiljande färger och ikoner. Insatsområdena har sin utgångspunkt i EU:s politiska mål. Därför använder vi samma färger för insatsområdena som för de motsvarande politiska målen.

Ikonen för Innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap

Hex: #18BAA8

RGB: 24, 186, 168

CMYK: 72, 0, 43, 0

Ikonen för Grön omställning

Grön omställning

Hex: #9ACA3C

RGB: 154, 202, 60

CMYK: 48, 0, 89, 0

Ikonen för Transport och mobilitet

Transport och mobilitet

Hex: #F68A42

RGB: 246, 138, 66

CMYK: 0, 56, 77, 0

Ikonen för Gränslös arbetsmarknad

Gränslös arbetsmarknad

Hex: #DA5C57

RGB: 218, 92, 87

CMYK: 10, 75, 60, 1

EU:s politiska mål

EU:s politiska mål och ikoner blir mest relevanta när kommunikationen sker i större sammanhang och gentemot målgrupper utanför Öresund-Kattegat-Skagerrak. Då kan det finnas skäl att visa hur insatsområdena hänger samman med EU:s politiska mål och dess ikoner, eller att endast kommunicera med dessa namn och symboler.

Ikonen för Smartare Europa

Smartare Europa är det övergripande målet för Innovation och entreprenörskap.

Ikonen för ett Grönare Europa

Grönare Europa är det övergripande målet för Grön omställning.

Ikonen för Mer sammanlänkat Europa

Mer sammanlänkat Europa är det övergripande målet för Transport och mobilitet.

Ikonen för Socialt Europa

Socialt Europa är det övergripande målet för Gränslös arbetsmarknad.

Typsnitt

Vårt huvudsakliga typsnitt är Open Sans. Det är en Google-font med fri användning som finns att ladda ner gratis på fonts.google.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Open Sans är optimerat för såväl print, webb och mobila gränssnitt och har utmärkt läsbarhet. Typsnittet finns tillgängligt i ett antal olika snittvarianter som täcker de flesta behoven.

Typsnittet Open Sans i olika snittvarianter.

Typsnittet Open Sans i olika snittvarianter.

Typsnitt – användning

Open Sans används i samtliga typsnittsnivåer från rubrik ner till brödtext. De olika snittvarianterna gör det möjligt att bygga hierarki och särskilja. På bilden syns exempel på rubriknivåer, brödtext och text mot färgad bakgrund.

Exempel på användning av typsnittet Open Sans.

Exempel på användning av Open Sans i rubriker, brödtext och text mot färgad bakgrund.

Tänk på kontrasten när du placerar text mot färgad bakgrund. Ju högre kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg desto bättre läsbarhet.

Ersättningstypsnitt

För de tillfällen som det inte går att använda typsnittet Open Sans ersätts det med systemtypsnittet Arial. Detta finns dock inte i lika många snittvarianter.

Skillnaden mellan Open Sans och Arial i utseende och antal snittvarianter.

Open Sans och Arial är lika i utseende, men de färre snittvarianterna begränsar användningen av Arial.

Bilder

Tonalitet

Vårt program har som mål att lösa gemensamma samhällsproblem över gränserna och vårt bildspråk ska hjälpa till att stödja detta. Det gör vi genom att illustrera resan från problem till lösning och nytta med en så hög fotografisk kvalitet som möjligt.

Vi finns i verkliga livet och strävar efter att använda ett naturligt bildspråk som hellre gränsar till det dokumentära än till arrangerade bilder. Motiven blir såklart hämtade ur denna kontext och från vårt geografiska område. Tänk också på att ha ett tydligt fokus i bilden som stödjer historien vi berättar och att den inte blir för rörig.

Exempel på ett dokumentärt bildspråk.

Ett naturligt bildspråk är att föredra. Foto: Unsplash

Exempel på ett arrangerat bildspråk.

Exempel på ett arrangerat bildspråk, vilket vi helst vill undvika. Foto: Unsplash

Användning

När bilder tas fram är det viktigt att tänka på hur de ska användas. Här följer några saker att ha med sig:

  • Bildupplösning. Hur stor behöver bilden kunna vara?
  • Format. Fungerar bilden för både stående och liggande beskärningar.
  • Finns det ”lugna” ytor i bilden att placera text och logo på?
Exempel på bild med en lugn yta att placera till exempel logon mot.

En vy från Köpenhamn med en lugn yta att placera till exempel en logo mot.

Exempel på motiv i två bilder, beskurna horisontellt respektive vertikalt

En bild med ett tydligt fokus som fungerar att beskära både horisontellt och vertikalt. Foto: Unsplash.

Hjälpte informationen på sidan dig?