Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

16 träffar vid filtrering på 2023:1. Nollställ filtrering
 • BlueBioClimate

  Den biologiska mångfalden i vattenmiljöer är satt under press. BlueBioClimate ska lägga grunden till en helt ny, klimatanpassad naturförvaltning inom...

  Beviljade medel: 2 737 167 EUR
  Grön omställning
 • Bridging Safe Elderly Care

  Återinläggningar av äldre patienter på sjukhus kan bli färre med bättre kommunikation mellan sjukhus och kommuner. Projektet Bridging Safe Elderly Ca...

  Beviljade medel: 1 575 229 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Green Mobility Shift

  Invånarna i Öresundsregionen behöver låta bilen vara och istället använda kollektiva färdmedel eller gå och cykla. Med fokus på att involvera människ...

  Beviljade medel: 2 258 182 EUR
  Transport och mobilitet
 • Grøn omstilling i etageboliger

  I flerbostadshus finns potential att inte bara ställa om till förnybar energi, utan också att bidra till energisystemet. Allmännyttiga bostadsbolag i...

  Beviljade medel: 2 212 434 EUR
  Grön omställning
 • InnoCompTec

  Personal på vårdboenden i Danmark och Sverige ska få virtuell kompetensutveckling för att kunna förebygga smitta och smittspridning vid infektionssju...

  Beviljade medel: 980 156 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Life Science Academy for start-ups i ØKS-området

  I det här projektet ska startup-företag få hjälp att utveckla sina produktidéer inom life science och hälsoinnovation.

  Beviljade medel: 1 641 318 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll

  Andelen njursjuka som får dialys i hemmet har varit konstant låg över tid. Ett svensk-danskt-norskt projekt ska testa och utveckla produkter, tjänste...

  Beviljade medel: 1 422 103 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • MOVE

  Med olika typer av insatser ska MOVE få människor att använda hållbara transporter till och från skola och arbete.

  Beviljade medel: 1 726 321 EUR
  Transport och mobilitet
 • Nordic Digital Health & Education

  Projektet ska skapa en vårdutbildning i att behandla patienter digitalt i det egna hemmet.

  Beviljade medel: 2 552 639 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation

  Ofrivillig barnlöshet är ett växande samhällsproblem. Projektet ReproUnion ska skapa en innovationsplattform för att skynda på innovationstakten gäll...

  Beviljade medel: 2 938 758 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Scaling Nordic Hospital Innovation

  Sjukhusen investerar mer resurser för att skapa innovationer och hälsolösningar. Men det har visat sig svårt att överföra innovationerna till kommers...

  Beviljade medel: 1 270 168 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Scandinavian Employability

  Projektet vill ge studenter möjlighet till internationell erfarenhet och praktik – på nära geografiskt avstånd.

  Beviljade medel: 610 967 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • Scandinavian Growth Creators II

  Projektet ska tillhandahålla utbildning och resurser om hållbara och digitala metoder till anställda i små- och medelstora företag och offentlig sekt...

  Beviljade medel: 1 238 186 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • SmartClinic

  Projektet SmartClinic vill skapa en behandlingsmodell för patienter med kronisk sjukdom, som innehåller hälsoteknologiska lösningar.

  Beviljade medel: 1 300 059 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Value4Sea

  Det finns barriärer för transportkedjorna i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet Value4Sea ska bidra till att avhjälpa eller minimera dem.

  Beviljade medel: 1 245 584 EUR
  Transport och mobilitet