Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • NordFokus

  Fler unga i Danmark, Sverige och Norge fortsätter att välja bort yrkesutbildning. Genom att skapa samarbeten över gränserna ska NordFokus-projektet l...

  Beviljade medel: 2 186 740 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • Nordic Digital Health & Education

  Projektet ska skapa en vårdutbildning i att behandla patienter digitalt i det egna hemmet.

  Beviljade medel: 2 552 639 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • OPTIMIZE

  OPTIMIZE ska utveckla tekniska lösningar som löser flaskhalsproblem på sjukhus i svenska och danska regioner och så småningom globalt. Projektet komm...

  Beviljade medel: 2 924 008 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Power Bio

  För att komma i mål med den gröna omställningen måste biomassans roll och funktion utvecklas mer än vad som är fallet idag. Power Bio kommer att stöd...

  Beviljade medel: 2 574 813 EUR
  Grön omställning
 • ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation

  Ofrivillig barnlöshet är ett växande samhällsproblem. Projektet ReproUnion ska skapa en innovationsplattform för att skynda på innovationstakten gäll...

  Beviljade medel: 2 938 758 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

  Växtskyddsmedel för specialgrödor behöver både vara effektiva och orsaka så lite skada som möjligt. I detta projekt går trädgårdsnäringen i Norden sa...

  Beviljade medel: 725 948 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • SCALE

  SCALE är en viktig byggsten för att långsiktigt elektrifiera tunga lastbilstransporter i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

  Beviljade medel: 199 903 EUR
  Transport och mobilitet
 • Scandinavian Employability

  Projektet vill ge studenter möjlighet till internationell erfarenhet och praktik – på nära geografiskt avstånd.

  Beviljade medel: 610 967 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • Scandinavian Growth Creators II

  Projektet ska tillhandahålla utbildning och resurser om hållbara och digitala metoder till anställda i små- och medelstora företag och offentlig sekt...

  Beviljade medel: 1 238 186 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Skandinaviske Cirkulære Industriparker

  Projektet ska sätta igång etableringen av cirkulära industriparker i hamnarna Kungshamn i Sotenäs och Hirtshals i Hjørring.

  Beviljade medel: 1 726 962 EUR
  Grön omställning
 • SmartClinic

  Projektet SmartClinic vill skapa en behandlingsmodell för patienter med kronisk sjukdom, som innehåller hälsoteknologiska lösningar.

  Beviljade medel: 1 300 059 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Solbruk i vårt jordbrukslandskap

  Det finns en potential i att kombinera jordbruk och solenergi för att nå klimatomställningsmålen. Hur solbrukssystemen bäst kan byggas ut ska det här...

  Beviljade medel: 1 715 369 EUR
  Grön omställning
 • SorTex

  Projektet ska utveckla och testa metoder för insamling och försortering av textilavfall i Danmark och Sverige.

  Beviljade medel: 1 769 782 EUR
  Grön omställning
 • Sustainable Use of Single Use Endoscopes

  Engångsutrustning för endoskopi är ofta lättare att hantera och mer steril än utrustning för flergångsbruk. Men kan det också vara mer hållbart miljö...

  Beviljade medel: 1 702 191 EUR
  Grön omställning
 • Uopdaget Synstab

  Att i rätt tid identifiera synnedsättning innebär att färre invånare behöver leva med onödiga konsekvenser av synnedsättningen och att de får tidigar...

  Beviljade medel: 1 526 816 EUR
  Innovation och entreprenörskap